(rubrik saknas)

På midsommarafton var mina flickor, 6 och 8 år, själva på Ica Kragsta och handlade. När de skulle betala saknades det 18 kronor. Bakom dem i kön stod en, för dem, okänd man som hjälpte dem med de pengar som saknades. Tack snälla för din hjälp!

Mamma Cecilia