(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Bygg utåt, inte bara uppåt” den 12 maj:

Signaturen Bilbo har helt rätt i att det är attraktivt samt effektivt för miljö och samhälle att bygga på höjden i kollektivtrafiknära lägen.

Lokaltrafiken lider i dag av att tvingas täcka ett mycket stort område i förhållande till befolkningsmängd, vilket bland annat leder till höga priser på SL-kort.

Det vore därför märkligt att sprida ut bebyggelsen ännu mer och samtidigt förstöra de få sammanhängande naturområden som finns kvar i länet. Bygg högt och intill andra hus!

Dan Törnqvist