(rubrik saknas)

Läser med förtjusning om hästar som städslas av Dande­ryds kommun. Förra året kom ett modernt klippekipage, 10 meter långt, för att slå en liten äng framför mitt fönster. Maskinen var långt ifrån ändamålsanpassad och resultatet blev därefter, bedrövligt. Från min utsiktspunkt längtade jag efter en hästanspänd slåttermaskin. Hoppas få se en dylik detta år. Bengt Arne Persson

Gräsklippning med häst, från ett försök i Hagaparken. (Arkivbild)