ANNONS

(rubrik saknas)

ANNONS

På kommunfullmäktige den 15 juni kommer en interpellation om nedläggningen av Hackstaskolan att besvaras. Detta är första, och troligtvis enda, gången som Österåkers högsta politiska församling kommer att kunna debattera nedläggningen av skolan och flytten av dess elever.

Vi i oppositionen har konsek­vent varit eniga i vår kritik av hur ärendet hanterats. Sättet som elever, föräldrar, personal, fackliga organisationer, förvaltningar och politiska nämnder rundats i beslutsfattandet saknar motstycke.

Processen som drivits av Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Österåkerspartiet visar på bristande respekt mot alla berörda. I sin avsiktsförklaring skriver den styrande majoriteten att de ”skall slå vakt om och utveckla vår kommun till en kommun där mer makt ligger hos invånarna och mindre hos politikerna”. Nedläggningen av Hackstaskolan är motsatsen till deras eget löfte, och ytterligare ett exempel på ett politiskt ledarskap vi trodde tillhörde det förgångna i vår kommun.

Transparens och öppenhet är ledord för oppositionens politiska arbete. Svåra beslut är enklast att fatta genom dialog och öppenhet, och genom professionen som våra förvaltningar representerar.

Oppositionen vill tydligt markera att nedläggningen av Hackstaskolan är genomförd på ett sätt som är oacceptabelt. Politik är en förtroendebransch och nedläggningen av Hackstaskolan är något som påverkar bilden av oss för­troendevalda i Österåker, oavsett om vi är i opposition eller majoritet.

Vi tycker att vår kommuns invånare och vår kommuns rykte är värda mer än hur de har behandlats i fallet Hackstaskolan.

Ann-Christine Furustrand (S) Francisco Contreras (V)

Heidi Stapf Ekström (M)

Roger Johansson (RP)

ANNONS

Marie Wengse ()