(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Var det på cykelvägen?” den 19 maj:

Kära bilist-Jocke, undrar hur du tänkte göra med eu-moppar och andra långsamtgående fordon? Ska de också förpassas till diket när du kommer farande? Man ska visa hänsyn i trafiken!

Gående, cyklist och bilist