ANNONS

(rubrik saknas)

ANNONS

Stockholmsregionen växer. För att klara av tillväxten, underlätta för människor i vardagen och uppfylla regionens ambitiösa miljömål så måste vi investera i kollektivtrafiken. Framförallt i delar av Stockholm där kollektivtrafiken i dag inte är lika väl utbyggd som i de centrala delarna. Framförallt boende i Nordostkommunerna är i dag drabbade av undermålig kollektivtrafik.

Det är därför glädjande att Centerpartiet och Alliansen nu beslutat att genomföra utbyggnaden och förstärkningen av Roslagsbanan till 10-minuterstrafik. Det är däremot beklämmande att Socialdemokraterna inte vill genomföra den här viktiga utbyggnaden alls.

Förlängningen av Roslagsbanan till Arlanda och City eller Odenplan kan innebära stora restidsvinster för alla som bor i Nordostkommunerna och avlasta andra delar av kollektivtrafiken. Centerpartiet och Alliansen har drivit igenom att vi ska söka finansiering för detta genom den statliga Sverigeförhandlingen.

Tyvärr vill vänsteroppositionen i form av Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna tillsammans med Sverigedemokraterna uppen­barligen inte det, och försökte på den senaste trafiknämnden återremittera den utredning som kommer att ligga till grund för landstingets förhandlingar med staten.

Vi tycker det är beklagligt att de inte ens vill se över möjligheterna att bygga ut Roslagsbanan ytterligare. Vi hoppas nu att de rödgröna tar ansvar och vågar satsa på kollektivtrafiken.

Annica Nordgren (C) ­Kommunalråd, Täby

Sofia Segergren (C) ­Kommunalråd, Vallentuna

Berit Jansson (C) ­Kommunalråd, Norrtälje

Michaela Haga (C) ­Kommunalråd, Österåker

ANNONS