(rubrik saknas)

Allt beteende kan inte skyllas på och bortförklaras med neuropsykiatriska funktionshinder som ADHD. Denna diagnos innebär många styrkor men tyvärr även svårig-heter. Minskad impulskontroll, konsekvenstänkande, gränssättande. Ger spänningssökande impulser. Jag själv som varit/är i dessa vårdens/BUP’s ”kvarnar” kan konstatera att de mal väldigt långsamt eller till och med motarbetar barn/vårdnadshavare som söker hjälp. ”Det är för dyrt för samhället att sätta en diagnos” fick jag till svars. Betänk hur många som i ett sent skede i livet fått en diagnos först när de kommit helt snett och sitter i fängelse. Låt inte fler generationer råka ut för samma sak. Det är så mycket mer än bara kreativitet som ADHD och vissa andra neuropsykiatriska funktionshinder innebär.

Madde