(rubrik saknas)

Runt ängarna och Lötsjön finns det separata gångvägar endast för gående. Med de verkar vara rallybanor för cyklister och mopeder.

Jag har kontaktat den ansvarige i kommunen flera gånger och föreslagit att man ska sätta upp riktiga skyltar för gående med tilläggsskylt om förbud för att moped och cykel.

Första gången jag ringde var för tre år sedan. Han svarade ”jag ska titta på det”. Han sitter tydligen ännu efter tre år och tittar. Gör någonting i stället! Gå runt och upplev verkligheten.

Treg