(rubrik saknas)

Hur länge får ett gatuarbete pågå? Rörläggarvägen i Abrahamsberg har nu varit avstängd i fyra månader! Stockholm vatten påstår att arbete pågår med rörläggning (Mycket passande arbete på den gatan…)

Men trots att jag passerat platsen dagligen har det ytterst sällan synts något arbete. Det är tydligen helt okej att stänga av och sen använda platsen när det passar. Fyra månader är orimligt för detta! Har entreprenörerna inga begränsningar?

Vem kollar och vad kostar alla omvägar trafiken måste ta med åtföljande onödiga utsläpp? Är det nån som bryr sig? Man blir förundrad över detta slöseri med allmänhetens tid och miljö.

Tommie T