(rubrik saknas)

Har ni tänkt på hur skickliga företagsledare och politiker är när media kommer på dem med fusk eller mygel och allvarliga fel. Det är bara säga: 1) ”Vi ser mycket allvarligt på detta.” 2 ”Vi ska se över våra rutiner.” 3) ”Jag kan inte kommentera det enskilda fallet.” 4) ”Vi har tillsatt en utredning för att undersöka detta.” 5) ”Vi har lämnat över ärendet till…” etcetera.

Sedan är det bara att ”glida vidare”.

Gardar Magnusson