(rubrik saknas)

”För Solnabornas bästa” är en klyscha som ofta används av den styrande Alliansen, men vad menas egentligen? Är det att bygga bort våra grönområden, bygga större trafikleder, förstöra området runt Råstasjön med mera.

”För Solnabornas bästa” vore att få ett nytt styre vid nästa val!

Snart fd Solnabo