(rubrik saknas)

Jag tycker att placeringen av inomhushallen på Stuvsta IP tyvärr medför en del tråkiga komplikationer.

Hela Stuvsta IP stängs (med största sannolikhet) av för all fotbollsverksamhet under 1,5 år. Detta innebär att alla 1 300 spelare, från 5-åringar till seniorer, måste åka till andra planer i Huddinge (kan bli allt mellan Skogås och Vårby). Hur detta påverkar inflödet av barn i 5-årsåldern kan jag bara gissa, men jag antar att föreningen riskerar att vissa årskullar kommer att krympa radikalt i storlek. Närhet till fotbollsplan är en av faktorerna som gör att barn och ungdomar stannar inom idrotten.

Under mina mer än 10 år som ledare i föreningen vet jag att fotbollsplanen används mycket för spontanidrott. Det kommer alltså inte heller vara möjligt för alla de hundratals ungdomar som ägnar sig åt spontanfotboll att vara på Stuvsta IP under denna tid.

Vidare så kommer det enligt de nuvarande planerna bara att finnas två omklädningsrum för utomhussport, vilket är minst två för lite. Som grädde på moset kommer fotboll som idrott att hamna längst ned på prioritetslistan när inomhustiderna ska delas ut.

Om jag har förstått det hela rätt så tycker politikerna att de befintliga planerna är bra för Stuvsta IFs framtida utveckling. Hur då? undrar jag. Jag tycker att det är dags för kommunen att tänka om och ändra på planerna för placeringen av hallen. Det måste komma ett bättre alternativ som inte medför så stora effekter för verksamheten eller för våra barn och ungdomar, både på kort och lång sikt.

Pontus Forsell