(rubrik saknas)

Har Götgatan blivit bättre för någon trafikantkategori efter ”ombyggnaden”? Gamla cykelbanan är blockerad med betongsuggor och cykelställ, cyklisterna har flyttats ett snäpp utåt, utan ökat totalt cykelutrymme.

Varför då? Endast ett körfält kvar för bilar gör parkering livsfarlig på handikapprutorna eftersom man blockerar hela trafiken när man tvingas backa ur och sätta sig i sin rullstol mitt i trafiken.

Långa köer uppstår, bilar puttrar avgaser och gatan har blivit otroligt ful!

M S