(rubrik saknas)

Små barngrupper i förskolan är viktigt för att ge mer tid för barnen och för varje barn att bli sett, bekräftat och känna sig tryggt.

Forskning visar att just små grupper kan vara den allra viktigaste nyckeln för barnets välmående. Dessutom blir ju det pedagogiska uppdraget lättare att klara av om barngrupperna är små. Kristdemokraterna i Stockholms stadshus vill därför minska barngruppernas storlek i förskolan till max tolv barn i småbarnsgrupperna (1-3 år) och max 15 barn i övriga grupper.

I ett första steg avsatte vi 50 miljoner kronor i vårt budgetförslag för 2015 för detta. Den rödgrönrosa majoriteten verkar inte ta det här på tillräckligt stort allvar. De fastslår i sin budget 2015 att antalet barn i småbarnsgrupperna kan vara upp till 14 barn och grupperna för de äldre barnen upp till 18 barn. Det är ingen förbättring mot de senaste åren.

Vi anser det vara en för låg ambitionsnivå. Stockholm måste ha råd med bättre. Nu rapporteras det oroväckande nog om ännu större barngrupper i staden, bland annat på Kungsholmen där stadsdelsnämndens socialdemokratiske ordförande konstaterat att småbarngrupper i stadsdelen ska ha upp till 16 barn. Detta mål är betydligt lägre än formuleringarna i majoritetens egen budget.

Det finns skäl att ifrågasätta vilka ambitioner majoriteten har vad gäller att minska storleken på barngrupperna i förskolan och vilka åtgärder man tänker vidta för att uppnå målsättningarna.

Micke Valier, Kristdemokraterna på Kungsholmen