(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Vart har snöröjarnas service tagit vägen?” den 24 februari:

Tiderna har förändrats och kommunen har inte längre timavlönade maskiner som kunde fara runt hela dagarna som förr utan det handlas upp på entreprenad med olika kriterier som ska följas, vilket kontrolleras bland annat genom gps-rapportering på alla maskiner.

Vi som kör ihop gör vårt yttersta för att göra alla nöjda, vi lägger inte upp vallar för att jävlas. Klart att vi försöker ta bort om vi ser att det är gamla människor som bor där.

Men en normal insats tar mellan 10–14 timmar. Skulle vi vika bladet vid varje infart tar det extra tid. Vem betalar det? Är det dessutom mycket och blöt snö går det inte för det packas framför bladet och hinner aldrig tömmas mellan infarterna vilket resulterar i att det väller ut på andra sidan.

Jag förstår att folk tycker det är tråkigt med en vall men det får även jag hemma och den handskottar jag ned!

Kolla runt med era grannkommuner. Jag kan personligen garantera er att ni har bland de bättre röjarna på södra sidan. Klart att det kan bli ännu bättre men det är kraven i upphandligen som styr det, inte vi. Tänk även på att i sex månader har de flesta jour dygnet runt med en timmas inställelsetid. Även vi har familjer med barn som vi vill umgås med men vi gör vårat jobb och kommer till er dag som natt. Ibland kommer vi inte hem på två–tre dagar under pågående snöfall utan får stödvila någon timma då och då.

De flesta är även egna företagare där telefonen är viktig för att kunna sköta det!

Maskinägare och snöröjare