ANNONS

(rubrik saknas)

ANNONS

Utbildningsnämnden har beslutat om nya riktlinjer för skolskjuts. De nya riktlinjerna innebär inga förändringar av avståndsreglerna för skolskjuts. Men det finns skillnader mot tidigare, som att elever inte får åka med i mån av plats.

Värmdö ska givetvis leva upp till vad lagen kräver när det gäller skolskjuts. En säker och trygg skolskjuts för elever som bor långt från skolan är viktig. Men vi ska vara försiktiga med att göra mer än lagen kräver. För Kristdemokraterna är det överlägset viktiga att prioritera skolans undervisande uppgift!

1 200 föräldrar i kommunen har i den pågående medborgardialogen om skolan sagt detsamma, att det viktigaste med skolan är undervisningens kvalitet, stödet till den enskilde eleven och lärarnas kompetens och behörighet.

Miljöskäl talar inte heller för mer skolskjuts. Föräldrar tenderar att fortsätta att köra sin barn till skolan trots mer skolskjuts. Trots det väljer Miljöpartiet mycket mer skolskjuts, vilket skulle ge fler fossilbränsledrivna fordon. Med fler fordon blir det även fler trafiksäkerhetsrisker. Satsa på undervisningen i skolan!

Kristdemokraterna Värmdö

Stefan Dozzi

Helene Reduthe

Ulf Kjellson

Ulrik Lindgren

ANNONS