(rubrik saknas)

Järfällas skolor kommer inte att vara en del av försöksverksamheten med betyg i årskurs fyra. Enligt överenskommelsen mellan regeringen och de borgerliga riksdagspartierna är det upp till skolans huvudman att fatta beslut om att delta i betygsexperimentet eller ej.

Som ansvarigt kommunalråd är jag övertygad om att det är helt fel väg att gå. Vi väljer i stället att satsa på konkreta åtgärder för en bättre skola i Järfälla. Vi vet att utbildning blir allt viktigare för möjligheten till jobb och egen försörjning. Men om fler ska klara skolan och gå ut nian med bra betyg måste vi ge eleverna en bra start redan från tidig ålder. Vi vill att varje elev ska få mer tid för lärande och mer tid med läraren.

Fokus för våra satsningar handlar om ökad kvalitet och likvärdighet. I samarbetskoalitionens budget för 2015 satsar vi därför 18 miljoner kronor extra för att exempelvis kunna anställa fler lärare och pedagoger. Vi ger också ett tydligt uppdrag om att samtliga grundskolor ska erbjuda läxhjälp och studiestöd till alla elever.

Dessutom avsätter vi särskilda medel för läxhjälp i årskurs 6–9 och förstärker satsningen på sommarskolan i gymnasiet. Vi kommer även att se över hur lärandemiljöerna kan utvecklas med hjälp av modern teknik i skolan.

Eva Ullberg (S), kommunalråd