ANNONS

(rubrik saknas)

ANNONS

Svar på ”Flygplatsen är ett riksintresse” den 3 mars.

Margareta Cederfelt (M) kritiserar en nedläggning av Bromma flygplats bland annat med att påstå att 24 000 jobb kommer att försvinna.

Hon glömmer kanske att hon själv tillhör ett parti som efter åtta år i regering i både riksdag och kommun åstadkommit 8 procents arbetslöshet. Det är en ökning med hela 2 procentenheter från att de tog makten 2006. 2 procent. Smaka på det.

De har åstadkommit en välfärdssektor där det råder en total sanslöshet mot de som nyttjar den och de som arbetar i den; elever, sjuka, äldre, personal. En välfärdssektor där man på många platser hellre anställer för lite personal, för att kunna skicka så mycket av våra gemensamma skattepengar som möjligt till skatteparadis som Cayman-öarna så att så lite resurser som möjligt kommer folket till del för att i stället göda ägarnas redan enorma förmögenheter. Man har sänkt arbetsgivaravgiften vid anställning av ungdomar, där ett arbete på McDonald’s skapats till samma pris av tre arbeten i offentlig sektor, där de hade behövts i välfärden.

Med detta i ryggen försöker Moderaterna mästra de nya majoriteterna i arbetsskapande. Lite ödmjukhet hade varit på sin plats.

Alexander Petersson, ordförande, SSU Västerort