(rubrik saknas)

2012 möjliggjorde Alliansen för food trucks att etablera sig, vilket varit positivt och lett till ökat matutbud runt om i staden, inklusive på Södermalm.

Nu har S, V, MP, FI beslutat att chockhöja avgiften för food trucks, från 12 000 till 30 000 kronor. Det drabbar dessa småföretagare och höjer tröskeln för nyetableringar.

Tyvärr finns det även regler om att max 100 tillstånd ska få finnas. Det borde i stället få avgöras av marknaden, det vill säga Stockholmarna och stadens besökare. Maxtaket har också kritiserats av Stockholm Business Region.

Denna politik riskerar att leda till färre jobb. Food trucks är ett välkommet tillskott på Stockholms gator.

De borde uppmuntras, inte straffas.

Markus Nordström (M)

ledamot, Stockholms

kommunfullmäktige