(rubrik saknas)

Vid en utfart från Arlanda smällde det till på bilrutan. Jag försökte hitta en plats att köra av körbanan eftersom jag såg en spricka på fönstret.

Jag stannade inte motorn utan gjorde en koll inom tidsintervallen 7:51:42–7:52:32. Sedan svängde jag ut och skulle precis köra i väg när en bil svängde in framför mig.

Jag fick böter på 900 kronor för 50 sekunders stopp. Är det tillåtet att göra så?

Jag har betalat men kommer att överklaga.

Arne Nilsson