(rubrik saknas)

Vi vill tacka vår snälla vaktmästare/slöjdlärare Staffan Berglöf och hans elever som har lagat och målat våra utemöbler. De blev så fina!

Personalen på avdelning Röda Huset, Skogsbackens förskola i Rydbo