(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Byggplan blev annorlunda” den 7 april:

Allt sedan exploateringskontoret kom till har stadens samhällsplaneringsfunktion kört i diket, gång på gång. Denna märkliga förvaltning och nämnd är en elakartad utväxt på den kommunala organisationen.

Detta ”kontor” och nämnd har, i symbios med bostadsbyggnadsindustrin, tagit över ”samhällsplanerandet” genom markanvisningsavtalen.

Det som sedan stadsbyggnadskontoret tillsammans med övriga förvaltningar kan åstadkomma blir endast symboliskt. I den följande planprocessen blir dessa förvaltningar och nämnder endast rundningsmärken och medborgarinflytandet är helt bortspelat.

Inte ens stadsdelsnämnderna med sina förvaltningar har någon nämnvärd påverkansmöjlighet, men det kan inte vara en nyhet för någon. I detta läge hjälper det föga med ”arbetsmöten” i ett tidigt skede eller ”planeringsutskott”. Exploateringskontoret är boven!

Jan Sjögren, Bromma