ANNONS

(rubrik saknas)

ANNONS

Svar på insändaren ”Cyklisterna saknar vettiga cykelstråk” den 19 maj:

Cykelvägnätet kommer både att förbättras och byggas ut under mandatperioden. Det är helt sant att cyklandet inte prioriterades under det moderatledda alliansstyret under åtta års tid, och därför ska vi också vara ärliga med att vi inte kan hinna ta igen precis allt. Men Järfällaborna kommer att märka en skillnad när det gäller utbyggda cykelvägar, och framför allt är cyklandet ­något som vi miljöpartister ser som något långsiktigt. Det har med klok stadsplanering att göra.

När vi nu exempelvis bygger ut Barkarbystaden och förtätar Jakobsberg på bredare front, är det helt naturligt att stadsplanera så att bilen som transportmedel får en mycket mindre betydelse, medan gång- och cykeltrafiken får en ökad roll i stadsbilden.

En annan viktig fråga är också att förbättra förutsättningarna för att använda cykeln vid tvärförbindelser mellan Järfälla och andra kommuner.

Vi är ödmjuka när vi erkänner att det finns mycket att göra på detta område, och att vi ska vara öppna för att ta till oss lösningar på utbyggd cykeltrafik som finns på andra håll i världen. Men målet är ändå tydligt för oss. Med ett starkt miljöparti nu och i fram­tiden kommer cykeln att få ökad betydelse och bilen mindre.

Mikael Jämtsved (MP), ­kommunalråd