(rubrik saknas)

Det sprider sig en otrygghet på svenska arbetsplatser och regeringen gör alldeles för lite för att motverka den. Otryggheten innebär att många i dag har svårt att få ekonomin att gå ihop. Den som har visstidsanställning kan ofta varken få ett hyreskontrakt eller banklån för att köpa bostad.

Ovissheten om hur länge man får vara kvar skapar en oro i vardagen. Otrygga jobb gör också att de som jobbar blir mer utlämnade till arbetsgivaren. När man inte vet om man får vara kvar blir det svårare att säga ifrån när arbets­bördan är orimlig eller man behandlas dåligt. Otryggheten på arbetsmarknaden är därför ett stort samhällsproblem.

Facken arbetar varje dag för att hantera problemen, men bland partierna ser det annorlunda ut. Regering Löfven är förvånansvärt passiv och de borgerliga partierna vill till och med öka otrygg­heten.

För att få fart på arbetet har vi i Vänsterpartiet tagit fram en tidsplan för tre av de viktigaste förslagen för trygga och bra jobb. Första steget är att avskaffa anställnings­formen allmän visstid. Visstider behövs för till ­exempel vikariat och säsongsanställningar men vi vill att det alltid ska finnas ett sakligt skäl till att någon har visstid i stället för tillsvidareanställning.

Att ta bort anställningsformen allmän visstid är en förhållandevis enkel ändring och kan träda i kraft redan 2016.

Andra steget är att förbjuda inhyrning av arbetskraft för arbetsuppgifter som är permanenta. Det är inte rimligt att någon ska behöva vara inhyrd år efter år ­i stället för att ha en vanlig anställning. Den ändringen bör kunna vara på plats under 2017.

Tredje steget är att lagstifta om rätt till heltid. Alldeles för många får i dag inte något heltidsjobb och tvingas därför jobba deltid. Det gör det svårt att få ekonomin att gå ihop.

Att jobba deltid ska vara en möjlighet för den som vill, inte något man tvingas till.

Andreas Lennkvist ordf (V) Österåker, Gunilla Lauthers ordf (V) Vaxholm, Marta Aguirre SEKO-Trafikförening