(rubrik saknas)

Äntligen har rampen för personer med funktionsnedsättning vid Kyrkvägen ner till centrumparkeringen monterats, efter 13 års förhandlingar.

Men varför följer man inte Boverkets anvisningar angående lutning och bredd på rampen? Enligt handikappslanen som Upplands Väsby har antagit så följs inte tillgänglighetskraven på denna ramp. Är det inte billigare att bygga rätt från början i stället för att bygga om efteråt?

Rampen är för smal, för tvär och det går inte att mötas med till exempel barnvagnar, rollatorer eller el-skotrar. Varför inte prata med brukarna innan ni anlägger något sådant som alla väntat på.

B-H