(rubrik saknas)

Landstingets utredning av tunnelbanans lokalisering mellan Akalla och Barkarby ställer vissa frågor om möjligheten att förlänga en fortsättning mot Hjulsta.

Kan spårgeometrin mot den förberedda tunneln vid Hjulsta möjliggöras med optimal kostnad och minsta restid?

Med en ringlinje mellan Akalla och Hjulsta ökar t-banans kapacitet med minst den dubbla. Med en utbyggnad av 14 000 bostäder, som utlovats i t-banans närhet av Järfälla genom Stockholmsdeklarationen, behövs denna kapacitetsökning. Varför pekar utredningen ändå mot en ändlinje mot Järfälla?

En separat utredning ska tydligen behandla en ny tågdepå vid Barkarby. Med en ringlinje kan den befintliga tågdepån vid Rissne utnyttjas som ju redan har spårförbindelse mot den blå linjen vid Rinkeby och Hallonbergen. Varför finns inte detta alternativ med i utredningen och varför ser man inte till helheten?

Landstingets utredning är visserligen omfattande men ändå ofullständig.

Skulle den inte tjänat på att begränsa alternativa sträckningar till att tillgodose ringlinjen, som har den bästa kapaciteten, den minimala investeringskostnaden och som tillgodoser sociala samband mellan befolkningstäta områden i Södra Järva, Barkarbystaden och Norra Järva?

Lars Nordeman, Kista