(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Inte smart av SL att höja priset igen” den 17 mars:

Jag har förståelse för att det är svårt att få pengarna att räcka. Alliansen tog över en kollektivtrafik i kris. Socialdemokratiska vallöften och biljettexperiment resulterade i ett underskott om nästan en miljard kronor år 2006.

Vår kanske viktigaste utmaning har därför varit att få ekonomin i balans. Ekonomin har stabiliserats med fler resenärer och högre intäkter. I år satsar vi också mer än någonsin och utökar anslagen till kollektivtrafiken med en halv miljard kronor.

Intäktsförstärkningarna äts dock upp av kollektivtrafikens höga kostnadsutveckling. I detta ligger högre kostnader för att köra trafiken, kostnadsökning kopplat till de stora mängder investeringar som har gjorts i utbyggd kollektivtrafik och den största expansionen av tunnelbanan på 40 år med nio nya tunnelbanestationer.

Vi måste ta tag i kostnadsutvecklingstakten och samtidigt föra en diskussion om hur intäkterna kan stärkas genom framtida biljettpriser och reklamintäkter. Dessutom måste fusk och tjuvåkningen stävjas, den kostar minst 250 miljoner kronor per år och är oacceptabel.

Priset för ett månadskort i SL är idag näst billigast i Sverige efter Gotland, och då har vi den klart mest utbyggda kollektivtrafiken i landet.

Susanne Sjöblom (M)

ledamot i trafiknämnden