(rubrik saknas)

Att underhålla tiggeri i ett samhälle är en utveckling i helt fel riktning som inte gynnar någon. Att inte låta Stockholm stad få blomstra och utvecklas där flertalet människor trivs och vill satsa på sina liv och för kommande generationer i en miljö där vi alla bidrar till att vara rädda om staden Stockholm.

Tiggeriet kostar i dagsläget samhället flera miljarder och ändå tycker gemene man som vistas i Stockholm att ingenting görs. Varför tar inte de som har makten och möjlighet till att införa åtgärder tag i detta?

Vi låter näringsidkare komma i kläm. Vad händer med de människorna?

Butiksanställda mår dåligt och vill inte gå till sina arbetsplatser på grund av arbetsmiljön då de får lägga fokus på att försöka hantera tiggeriet utanför deras butiker, och kunderna sviker.

Vi lär oss att ett lagligt arbete är grunden för ett fungerande samhälle. Hur kan vi låta detta ske med staden Stockholm och dess invånare?

Jessica