(rubrik saknas)

Varför misshandlar villaägarna sina fruktträd? Nittio procent av äppel- och päronträden i trädgårdarna är felbeskurna eller inte beskurna alls.

Man lämnar träden åt sitt öde vilket får till följd att de växer hejdlöst, och när man sedan upptäcker det, så klipper man bort allt man ser, utan att ha en aning om vad man sysslar med. Man stubbar av allt som växer, med den följden att trädet försvarar sig med att skjuta kvastar av vattenskott följande år, som man då försöker ta bort med följd av nya kvastar av vattenskott…

Man klipper hur som helst, så att stubbar blir kvar. Kort sagt man förfular och förstör vackra träd. Det är ju enkla regler som gäller: klipp varsamt bort en del skott, (inte alla på en gång), släpp in luft och ljus i kronan, klipp intill grenfästet (inga stubbar), ta det som växer inåt och skjuter uppåt, korta inte av allt, utan låt grenen löpa ut, låt trädet få ha sin trädform kvar. Det finns massor av information på internet, läs där innan du börjar försöka dig på att sköta dina träd.

Stefan trädbeskäraren