ANNONS

(rubrik saknas)

ANNONS

Landstingsdirektören har lagt ett förslag till landstingspolitikerna om att skjuta upp satsningarna på Roslagsbanan. Detta oroar oss.

Stockholmsregionen växer och dess invånare behöver bostäder. Kommunerna i nordost har tagit sin del av ansvaret. Vår gemensamma vision är att skapa förutsättningar för 100 000 nya invånare. Vi kan nämna flera bostadsområden som nu är på gång: Galoppen och Arninge i Täby, Kristineberg i Vallentuna, Kanalstaden i Österåker och hamnen i Norrtälje.

Landstingrepresentanter menar att kommunerna måste ta sitt ansvar i bostadsbyggandet för att kunna prioritera kollektivtrafik. Vi menar att det är ömsesidigt. Vi behöver kollektivtrafiken för att kunna bygga fler bostäder, och landstinget måste ta sitt ansvar att bygga ut den i samma takt. Det är viktigt att slutföra de åtgärder som behövs för att möjliggöra tätare turer, snabbare tåg och öka kapaciteten.

Roslagsbanan är navet för våra kommuner i nordostsektorn där Arninge pekas ut som en regional knutpunkt med en stor satsning på både fler företag och bostäder. Här finns planer för ett regionalt resecentrum och en ny station för Roslagsbanan där byten ska kunna ske. För våra kommuninvånare är Roslagsbanan en förutsättning för en rimlig restid. Därför är det också olyckligt om utredningen om en förlängning till Rimbo och Arlanda läggs på framtiden. Roslagsbanan kan knyta ihop regionen och ge oss fler arbetstillfällen. En dragning till Arlanda skulle minska sårbarheten för de resenärer som ska till flyget, om det är stopp på stambanan.

När det nu finns risk för en lägre ambitionsnivå från landstinget än tidigare måste vi reagera. Det vore slöseri med kommuninvånarnas skattepengar att avbryta utvecklingen av Roslagsbanan. Effekten som avsågs med satsningarna, det vill säga ökad turtäthet och förkortad restid, nås inte förrän full utbyggnad är gjord. Den största samhällsekonomiska nyttan måste vara att fortsätta utveckla en bana som redan finns och de satsningar som redan gjorts.

Michaela Haga gruppledare (C), Österåker

Sofia Segergren gruppledare (C), Vallentuna

Annica Nordgren

kommunalråd (C), Täby

ANNONS

Berit Jansson

kommunalråd (C), Norrtälje