(rubrik saknas)

Den rödgröna majoriteten i Stadshuset tänker fortsätta allians­politiken när det gäller Slussen och tar beslut om rivning av byggnader som är skyddsvärda och grönklassade enligt Stadsmuseums klassificeringssystem.

Kolingsborg är ett minnesmärke över hamnarbetarnas historia. Interiören är smyckad med ett konstnärligt högstående monumentalmåleri av konstnären Ingemar Kallenberg. Målningarna skildrar hamnarbetarnas vardag.

Beslutet att riva Kolingsborg togs i mars 2014 av dåvarande borgerliga makthavare. Nu, när ett arbetarparti sitter i majoritet, borde det finnas intresse av att spara byggnaden och målningarna.

Men finns det en insikt om kulturhistoriska värden hos dagens politiker ens när det gäller den samhällsklass man bekänner sig till?

Ytterligare ett rivningsbeslut har tagits. Nu gäller det restaurang Strömmen, också den grönklassad med högt skyddsvärde. Även denna gång kör de rödgröna över sina egna experter på Stadsmuseet.

Om rivningen blir ett faktum får stockholmarna och andra ­besökare en öde och otrygg plats att vistas på. ”Nya” Slussen betraktas av en allt större mängd medborgare som ett undermåligt projekt, så genomför det inte! Det är inte klokskap att ersätta en väl fungerande trafiklösning med en sämre. Och låt Kolingsborg få bli ett minnesmärke över hamnverksamheten i Stockholm i stället för att utplåna konkreta minnen från Stockholms hamnhistoria. Låt också restaurang Strömmen, ett populärt näringsställe för många, återuppstå för att bidra till folk­livet på Slussen.

Gudrun Holmgren