(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Ingen tar ansvar för kärran” den 23 juni:

Angående den utbrända släpvagnen som står på Näsvägen så är det Österåkers kommun som ansvarar för att den ska flyttas. Detta enligt lagen om flyttning av fordon i vissa fall samt förordningen av flyttning av fordon i vissa fall.

Dessa lagar och förordningar är dessvärre inget som Öster­åkers kommun bryr sig om. Förra sommaren hade vi en Volvo som stod övergiven i en rondell på Söralidsvägen som kommunen borde ha flyttat dag ett men av kostnadsskäl så väntade dom tills den var utbrunnen och flyttad av räddningstjänsten.

Samma sak var det med en sönderslagen bil som var dumpad på en busshållplats i Ullna. Fordonet saknade registreringsskyltar men ändå satte Öster­åkers kommun på en ”röd lapp” på fordonet och uppmanade fordonsägaren att flytta bilen.

Att flytta fordon är en kostnad för kommunen men samtidigt något som måste göras. Kommunen har rätt att ta ut faktiska kostnader för arbete och flytt av fordonsägaren. I de flesta fall får dock kommunen stå för kostnaden.

Jag bor i Österåker men arbetar med dessa frågor i en närliggande kommun. Där blir inte fordon stående i rondeller, på busshållplatser eller utbrända på vägar.

SGT 1321