(rubrik saknas)

Ett jättestort tack till dig som hjälpte mig vid återvinningen på Drottvägen! Jag hade släpat dit ett stort lass möbelemballage bara för att finna containern överfull. Du erbjöd dig så vänligt att ta med mina kartonger i din bil till en annan station. Tusen tack!

Tesa

Jag vill tacka den unga tjejen som skrek åt mig när hon trodde jag sparkade min hund. Önskar fler vore som henne.

Broadhug