(rubrik saknas)

Svar insändaren ”Bygg i Kymlinge” den 21 april:

Bygg inte mer i Järvakilen! Det är ingen naturlag att alla måste till Stockholmsområdet. Jag efterlyser eftertanke bland politiker. Se till så att övriga Sverige får möjlighet att lösa dessa problem som många tycks tro att Stockholm måste lösa.

Sundbyberg är redan sönderbyggt och sönderexploaterat. Bostadsbolagen lockar nya boende till sina svindyra bostäder med närheten till naturen. Vilken natur? riskerar man att behöva fråga snart om inte betongpartierna stoppas nu. Redan har Ursviksområdet en stark press på sig från närliggande bostadsområden och även längre ifrån. Och den pressen minskar inte i takt med att Stora Ursvik, Järvastaden och andra nybyggen runt om kommer till.

Rör inte mer natur nu i Sundbyberg – sätt stopp innan det är för sent. Kom ihåg att det kommer aldrig att gå att reparera betongskadorna!

Sundbybergare