(rubrik saknas)

Jag har därmed promenad­avstånd upp till handelsplatsen men det är tyvärr otroligt dåligt anpassat för fotgängare just nu.