(rubrik saknas)

Sverige har en befolkning på nio miljoner. Av dessa har åtta procent rötter i Finland. Vem av oss vet att Åbo en gång var centrum av Sverige? Att Wiborg var vår utpost i öster där många sökte sin framtid med bland annat handel med Ryssland? Att Dorpat i Estland var lika mycket vår huvudstad som Stockholm? Var låg Landscrona innan staden hamnade i Skåne? (svar: Sankt Petersburg).

Att man i Finland röstade för att behålla svenska språket i skolan visar att man i Finland förstår värdet av att vi håller ihop, inte minst nu när Ryssland börjar röra på sig igen, att de på nytt hotar länderna i Norden. Vem av oss vet att många svenskar reste till Finland för att hjälpa till i kriget mot Stalins plågsamma anfall mot landet? Visste du att Sverige sände drygt 100 luftvärnskanoner till Finland och att dessa kanoner med ammunition och mannar sänkte så många av Stalins bombplan att priset för kommunisterna blev mycket högt och bidrog till att Finland slapp hamna bakom järnridån med halva befolkningen skickad till Sibirien som i till exempel Estland? Vilka vi är? Vi är brödrafolk som måste hålla ihop om det hettar till igen på grund av ett krigiskt Ryssland.

Sven Lindeberg, FP Hägersten