(rubrik saknas)

Jag går till skolan och när vissa åker förbi så börjar jag hosta och så för att avgaserna från bilarna luktar äckligt. Varför kan inte vuxna gå och cykla till jobbet? Ifall man har långt kan man väl åka pendeltåg eller?

För det första så luktar av­gaserna illa. För det andra så förstörs vår atmosfär när vi släpper ut massa avgaser. För det tredje så går pendeltåg bara på el och det förstör inte miljön. Sist men inte minst så är jag säker på att om man måste gå lite antingen till eller från stationen, så mår man bra av det.

Nu vill jag att ni gör SL-korten billigare för att fler ska åka pendeltåg.

En upprörd elev som hatar lukten av avgaserna