(rubrik saknas)

Vad har hänt med parkskötseln i Bromma? Gräset klipps när det är knähögt och överfulla papperskorgar med hundbajspåsar runtomkring är en vanlig syn numera.

Det kan ju inte vara svårt att regelbundet tömma papperskorgarna?

Skärpning krävs för att inte Bromma ska helt förslummas.

Nockebybo