Välj ditt område

(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Respektlöst mot vårt sista jordbruk” den 9 juni:

Det är mycket tråkigt att det sprids så många felaktiga rykten om framtiden för Uddby gård. Familjen Magnusson har efter många år själva valt att inte förlänga arrendet av gården. Jag beklagar detta och instämmer i uppskattningen för ett mycket bra och uppskattat arbete.

Det är dock inte, och har aldrig varit, aktuellt att lägga ner gården. En enig kultur- och fritidsnämnd har tagit ett inriktningsbeslut för Uddbys framtida utveckling. Där fastslås kriterierna för den kommande driften. Där sägs bland annat att på Uddby gård ska det bedrivas ett levande lantbruk med djur och att gården även fortsättningsvis ska vara en visningsgård. Gården ska drivas genom ett gårdsarrende och den biologiska mångfalden i kulturlandskapet ska gynnas genom bete, slåtter och röjningar. De stora kulturvärdena på gården och i det omgivande landskapet bevaras och befintliga stallplatser finnas kvar. Den nya arrendatorn kommer, om intresse finns, erbjudas fler intäktsmöjligheter som dessutom kommer att bidra till hela Albyområdets positiva utveckling.

Jag hoppas med detta klargörande att alla konstiga rykten är dementerade och att vi kan gå vidare med att utveckla Uddby gård in i framtiden.

Dick Bengtson (M)

ordförande kultur- och

fritidsnämnden Tyresö

Din bästa Stockholmsguide

Fler nyheter från Hela Stockholm

Nyheter

Nu rullar Skärgårdens första eltaxi på Ornö

Nyheter

Barn på cyklar försökte råna på Södermalm

Nyheter

Gratis simskola på strandbaden utökas

Sjukvård

Nu ska cheferna avlasta förlossningsvården

Nöje

Mandy Rich erövrar Pride-scenerna

Brott

Sa till stenkastare – blev slagen i ansiktet