(rubrik saknas)

Angående artikeln ”Pendlarbussar kan återfå turer” den 10 mars:

Det är glädjande att Arriva, som driver busstrafiken i Norrort, tagit till sig av kritiken gällande kraftigt minskad turtäthet på bland annat linje 624 och 628.

Jag har själv varit resenär på linje 624 sedan 1988 men övergått till att åka bil minst tre dagar i veckan med anledning av utglesningen av turtätheten. Det är främst den nya extremt glesa 30-minuterstrafiken kvällstid som är orsaken. När man är trött och vill hem efter jobbet är det orimligt att vänta 30 minuter vid Danderyds sjukhus om man precis missat en buss.

Varje gång jag tar bilen funderar jag över rimligheten i detta både av kostnadsskäl och miljöskäl. Dock överväger känslan att slippa ”en lång väntan på nästa buss” under hemresan.

Det är viktigt att den analys man talar om kommer att spegla verkligheten, det vill säga ta hänsyn till att fler än jag numera troligen övergått till bil i eventuella mätningar av antalet resande.

Vi är nog många med mig som ser fram emot en kraftigt ökad turtäthet inom kort på linje 624:as kvällstrafik.

Lennart