(rubrik saknas)

Svar till insändaren ”Naturreservatets dolda prislapp mycket högre” den 23 oktober:

Det finns ingen dold agenda för prislappen på marken. Naturvårdsverket hjälper gratis till med en förhandlare specialiserad på denna typ av förhandlingar. När de slutförts finns det en prislapp som kommer att redovisas.

Marken är dyr om den är planlagd för bebyggelse, men detta är skogsmark utan bygg­rätt. Om kostnaden för marken ändå blir hög kommer majoriteten inte föreslå att vi ska köpa den. Vi får då lösa det på annat sätt t ex genom att låta de berörda markägarna fortsätta sköta sin mark som de gör i dag inom naturreservatet. Få frågor, om ens någon, är så väl analyserad och utredd som denna. Fullmäktige, inklusive alla FP- och S-ledamöterna röstade redan 1999-09-27 ja till Danderydscenterns motion om att göra naturreservat av Sätra ängar och Rinkebyskogen.

Det ledde till ett färdigt väl genomarbetat förslag, som inte fördes fram till beslut i fullmäktige. M:s kommunalråd (2003-2010) motsatte sig reservatsbildningen.

Kommunstyrelsen beslöt 2011-02-21 att återuppta arbetet med naturreservatet. Detta ställde sig FP bakom. Jonas ­Uebel var då så nöjd att han inte föreslog någon mer analys eller utredning än vad det beslut, som nu genomförs, innehöll.

FP:s dolda agenda är att bygga i Rinkebyskogen