(rubrik saknas)

Klåfingriga och bilfientliga politiker och tjänstemän har nyligen – utan att rådfråga dem det berör – beslutat att halvera parkeringsplatserna för oss som bor i ytterstaden. Endast en sida av gatorna ska i fortsättningen vara tillåtet att parkera på – oavsett hur bred gatan är.

I mina ögon är detta dels ett svårt slag för alla ytterstadsbor som faktiskt är i behov av bil. Bilen är ofta nödvändig för till exempel familjer som inte har närheten till allt som Stockholms innerstad kan erbjuda.

Jag undrar om någon miljökonsekvensbeskrivning har gjorts inför beslutet? Hur många helt onödiga hundratusentals ton koldioxid kommer nu att spys ut i Stockholmsluften varje år, på grund av att boende i ytterstaden ska tvingas köra en massa onödiga kilometrar varje gång bilen behöver parkeras?

Har någon sådan beräkning gjorts? Om inte – varför har ingen sådan gjorts?