ANNONS

(rubrik saknas)

ANNONS

Vi är väldigt glada över att vi nu i koalitionen kan erbjuda ”nattis”/barnomsorg på obekväm arbetstid dygnet runt till våra kommuninvånare.

Beslutet togs i Finansieringsnämnden för utbildning onsdagen den 21 november. I en enkätundersökning 2011 konstaterades att 420 barn i Värmdö hade behov av barnomsorg på obekväm tid.

Om det var behov för hela natten eller del av kväll har inte framgått av svaren. Nu har en ny förfrågan gått ut via hemsidan och förskolorna om det aktuella behovet. Hur många som verkligen behöver barnomsorg på obekväm arbetstid är svårt att uppskatta och det är först när verksamheten kommer igång som vi ser hur behovet ser ut.

Vi hoppas att de utökade möjligheterna till barnomsorg ska underlätta vardagen för de som arbetar på obekväma arbetstider.