ANNONS

(rubrik saknas)

ANNONS

Svar på insändare med rubriken ”Privatvärdar har högre hyror än allmännyttan” publicerad den 7 februari:

Lite vanskligt att jämföra siffror mot medelvärdet av de ingående siffrorna – i det här fallet gäller det hyresnivåer. Här följer ett exempel där hyror och antal är helt påhittade. Låt oss utgå ifrån att allmännyttans lägenheter har en hyra på 6 000 kronor/månad och de privata 8 000 kronor/månad. Vi tänker oss att av alla lägenheter är 80 procent allmännytta och därmed är 20 procent privata. Då blir den genomsnittliga hyran 6 400 kronor. Om vi nu vänder på förhållandet så att 20 procent är allmännytta och 80 procent privata så blir genomsnittshyran 7 600 kronor. Gör man på det här viset så visar skillnaden mot genomsnittsvärdet mer vilka lägenheter det finns mest av. I det första fallet skulle hyrorna vara hela 25 procent mer respektive endast 6,25 procent mindre än genomsnittet. I det andra 5,26 respektive 21 procent. Förhållandet mellan procentsatserna kommer i och för sig fortfarande att vara detsamma, men kan ge fel intryck. Det kan tilläggas att man bör undvika att använda ordet genomsnitt och i stället använda medelvärde (om man inte menar medianvärde, förstås).

Vanskligt att jämföra olika hyresnivåer