(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Hemlösa behöver inte sympati – utan ett hem” den 14 maj:

Frågan är hur detta ska gå till när de hemlösa uppenbarligen inte klarar saken för egen maskin. Ska någon svänga ett trollsspö? Som Rolf Nilsson skrev på Newsmill för ett halvår sedan är han före detta hemlös. Han kan för den skull ha insikter, men man kan tvivla litet på hur representativ han är för den grupp han representerar. Och kanske borde han inte år ut och år in skälla på alla organisationer som försöker hjälpa de hemlösa, utan i stället själv ge ett seriöst förslag på hur saken skulle lösas.

Gunnar Bergquist