(rubrik saknas)

Nu har vi Brommabor, och vi som bor i Blackeberg, fått nog. Trots telefonsamtal och klagomål till posten i Ulvsunda blir det inte bättre.

Nu kan posten utebli två gånger per vecka, och innan klockan 20 får vi nästan aldrig post. Vad ska man göra åt detta?