(rubrik saknas)

Hur tänkte ni nu, alla ni som kör på Gårdsvägen i Tullinge fastän ni har passerat två skyltar som upplyser om att det är ”motorfordonstrafik förbjuden”?

Speciellt undrar jag hur ni med en övningskörningsskylt på bilen tänkte.