ANNONS

(rubrik saknas)

ANNONS

Svar på insändaren: Jakobsbergs centrum har blivit sunkigare” den 20 november:

Insändarskribenten Ingun skriver att Jakobsbergs centrum har blivit sunkigare. Jag måste – tyvärr – hålla med. Ett centrum är, precis som ofta en simhall, lite av varumärket för en kommun och viktigt för oss som bor här. Det är viktigt att ha en trivsam plats att gå till när man behöver handla och det är också viktigt att känna sig trygg när man går dit.

Att ha ett bra lokalt centrum är också viktigt för att invånarna ska kunna handla på nära håll, och slippa ta bilen.

Vi Socialdemokrater vill se en bättre städning av samtliga centrum, satsning på konst och utsmyckning samt en bra och kreativ belysning som ökar tryggheten och är snygg. Också Riddarparken kan behöva ett lyft samt tydliga satsningar på lekplatsen för barn. Det finns på flera håll i länet exempel på hur detta kan göras.

Jakobsbergs centrum hänger också ihop med gångtunneln till tåg och bussar och problemen är minst lika stora där – det är smutsigt och upplevs inte som tryggt. Dessutom fungerar alltmer sällan rulltrappa och hiss. Vi vill öka städningen och satsa på till exempel nytt golv och bättre belysning i tunneln.

En kommun av Järfällas storlek behöver ett bra centrum med bra utbud. Genom att lyfta miljön, satsa på utsmyckning och lekplatser ordentligt kan man öka handeln och förhoppningsvis kan fler butiker lockas till det alltmer tomma Jakobsbergs centrum.

Genom tydliga och kreativa satsningar kan man för en hyfsat rimlig peng göra klara förbättringar av våra centrum – bara viljan finns.

Carina Skagerlind, (S)

tekniska nämnden

ANNONS