ANNONS

(rubrik saknas)

ANNONS

Enligt en rapport från Brookings Institution bor 14 procent av världens befolkning i världens 200 största städer. De producerar hela 50 procent av världens ekonomi, BNP. Ett lands väg till välstånd kännetecknas av urbanisering. Städerna är motorer för hela länders tillväxt.

Men 90 procent av den eko­nomiska tillväxten i städer sker nu utanför Europa och USA. Sämst går det i skuldkrisens Athen, Lissabon och Barcelona. Ett enda undantag är Stockholm, som finns med på topplistan i tillväxt. Det är avgörande för vår levnadsstandard i hela landet.

Men tillväxten är inte själv­klar. Politiska hot om skattehöj­ningar och nya förbud mot före­- tagande kan sätta stopp. Otill­- räcklig infrastruktur och brist­ande rörlighet på bostads­mark­naden skapar redan problem.

En tillväxtpolitik för Stockholmsreg­ionen bör fokusera på att främja kunskap och forskning, underlätta företagande och göra arbete­ mer ­lönsamt. Regionens att­rak­tivitet måste ständigt utvecklas, inte minst med väl fungerande välfärdstjänster och god miljö.

Vi förnyar vår politik med de idéer och reformer som krävs för morgondagens tillväxt.

Stockholm finns med i tillväxttoppen