(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Nytt bolag möjliggör lyft för äldreomsorgen” den 13 november:

Frågan är om utmaningen bäst möts genom att bilda ett nytt kommersiellt bolag för alla de verksamheter som idag bedrivs inom kommunens omsorgsverksamhet. Varför skulle kvaliteten i omsorgen bli högre för att villkoren skulle bli mera likvärdiga med de privata aktörernas villkor?

”Vi ser ökade möjligheter med en bättre konkurrensneutralitet”, skriver undertecknarna av insändaren. Hur ser sambandet ut mellan konkurrensneutralitet och ”lyft” för äldreomsorgen?

Är Sollentuna kommun på lång sikt beredd att ställa det kapital till det nya bolagets förfogande som krävs för att hävda bolaget i konkurrensen med de kapitalstarka nationella och internationella riskkapitalbolagen? Faran är annars stor för att det nya bolaget blir utkonkurrerat.

Att kommunen ger sig ut på en kommersiell marknad för äldreomsorg med ett eget bolag är givetvis ingen garanti för något lyft för de av oss äldre som behöver vår gemensamma skattefinansierade omsorg. Vi tror inte på att en kommunal kärnverksamhet som äldreomsorg gagnas av att helt och hållet överlåtas till de vinststyrda marknadskrafterna.

Pensionärsorganisationerna och demensföreningen i Sollentuna